سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
خداوند، بنده مؤمنِ درویشِ آزرمگین و عیالوارخود را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]